Articole

TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ?

Elemente de diagnostic • Elementul esenţial al tulburării de personalitate paranoide îl constituie un pattern de neîncredere şi suspiciune pervasivă faţă de alţii, astfel că intenţiile acestora sunt interpretate ca răuvoitoare. Acest pattern începe precoce în perioada .adultă şi este prezent într-o varietate de contexte. indivizii cu această tulburare presupun că alţi oameni îi vor exploata, leza sau înşela, chiar dacă rtu există nici o probă care să susţină această presupunere.

 • Ei suspectează, pe baza a foarte puţine date ori fără nici o probă, că alţii complotează contra lor şi-i pot ataca brusc, oricând şi fără motiv. Simt adesea că au fost profund şi irevocabil prejudiciaţi de o altă persoană sau persoane, chiar când nu există nici o probă obiectivă pentru aceasta. Ei sunt preocupaţi de dubii nejustincate referitoare la loialitatea şi corectitudinea amicilor şi asociaţilor lor, ale căror acţiuni sunt scrutate continuu pentru demonstrarea intenţiilor ostile.

 • Orice abatere percepută de la corectitudine şi loialitate serveşte la susţinerea supoziţiilor lor fundamentale. Ei sunt atât de surprinşi când un amic sau asociat le arată loialitate, că nu le vine să creadă aceasta. Când se află în dificultate, se aşteaptă ca amicii sau asociaţii lor să-i atace sau să-i ignore. Indivizii cu această tulburare refuză să aibă încredere sau să fie mai apropiaţi de alţii pentru că se tem. că informaţiile pe care ie împărtăşesc altora vor fi utilizate contra lor.

 • Ei pot refuza să răspundă la întrebările referitoare la persoana lor, spunând că informaţia cerută este o „chestiune personală". Văd semnificaţii degradante sau ameninţătoare în cele mai benigne remarci sau evenimente. De exemplu, un individ cu această tulburare poate interpreta fals o eroare inocentă a unui vânzător dintr-un magazin drept o tentativă deliberată de a nu-i da restul, ori poate vedea într-o remarcă comică ocazională a unui colaborator, un atac cu caracter grav.

 • Complimentele sunt adesea interpretate eronat (de ex., un compliment referitor la o achiziţie este interpretat în mod eronat ca o critică pentru, egoism; un compliment referitor la o realizare este interpretat în mod eronat drept o încercare de a-l obliga la o funcţionare şi mai bună). Pot vedea o ofertă de ajutor, drept o critică a faptului că ei nu fac suficient de bine ceea ce trebuie să facă. Indivizii cu această tulburare poartă tot timpul pică şi nu uită insultele, injuriile ori ofensele pe care cred că le-au primit.

 • Ofense minore dau naştere la ostilitate majoră, sentimentele de ostilitate persistând mult timp. Pentru ca ei sunt tot timpul atenţi la intenţiile prejudiciante ale altora, foarte adesea ei simt că persoana sau reputaţia lor a fost atacată, ori că au fost ofensaţi într-un mod oarecare. Sunt prompţi în a contraataca sau în a reacţiona coleros la insultele percepute. Persoanele cu această tulburare pot fi geloase patologic, suspectând adesea soţia(ul) ori partenera(ul) sexual(ă) de infidelitate, fără nici un motiv.

 • Pot strânge „probe" banale şi circumstanţiale pentru a-şi susţine convingerile de gelozie. Subiecţii doresc să menţină un control compiet asupra relaţiilor intime spre a evita să fie înşelaţi şi se întreabă şi se frământă tot timpul în legătură cu locurile unde se află, cu acţiunile, intenţiile şi fidelitatea soţiei (soţului) sau partenerei (partenerului).

 • Tulburarea de personalitate paranoidă nu trebuie să fie diagnosticată, dacă patternul de comportament survine exclusiv în cursul schizofreniei, al unei tulburări afective cu elemente psihotice ori al altei tulburări psihotice, sau dacă se datorează efectelor fiziologice directe ale unei condiţii neurologice ori altei condiţii medicale generale (de ex., epilepsia lobului temporal).


 • Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea de Personalitate Paranoidă

 • O neîncredere şi suspiciozitate pervasivă faţă de alţii, astfel că intenţiile acestora sunt interpretate ca răuvoitoare, începând precoce în perioada adultă şi prezente într-o varietate de contexte, după cum este indicat de patru (sau mai multe) dintre următoarele:


  1. suspectează, fără o bază suficientă, că alţii îl (o) exploatează, prejudiciază sau înşeală;

  2. este preocupat (ă) de dubii nejustificate referitoare la loialitatea sau corectitudinea amicilor sau asociaţilor;

  3. refuză să aibă încredere în alţii din cauza fricii nejustificate că informaţiile vor fi utilizate maliţios contra sa;

  4. citeşte intenţii degradante sau ameninţătoare în remarci sau evenimente benigne;

  5. poartă pica tot timpul, adică este implacabil (ă) faţă de insulte, injurii sau ofense;

  6. percepe atacuri ia persoană sau la reputaţia sa, care nu sunt evidente aitora şi este prompt (a) în a acţiona coleros sau în a contraataca;

  7. are suspiciuni recurente, fără nici o justificare, referitoare la fidelitatea soţiei (soţului) ori partenerei (partenerului) sexual (e).


 • Nu survine exclusiv în cursul schizofreniei, al unei tulburări afective cu elemente psihotice ori al altei tulburări psihotice şi nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei condiţii medicale generale. Notă: Dacă criteriile sunt satisfăcute anterior debutului schizofreniei, se adaugă „premorbid",-de ex., „Tulburare de personalitate paranoidă (premorbid)".